Frans Bruijns (1959) schreef op de middelbare school zijn eerste aforismen en gedichten. Na de School voor Journalistiek maakte hij van het schrijven zijn vak, als redacteur, copywriter en communicatie-adviseur. Sinds 2007 is hij medevennoot van communicatieadviesbureau Associé, adviseurs in communicatie.
Dichten is voor Frans schriftelijk mediteren, thuiskomen bij zichzelf en ontdekken dat er een kosmisch onder-bewustzijn is dat zich juist in poŽzie zo treffend laat vertolken. Frans publiceert zijn poŽzie op deze website en draagt zo
nu en dan zijn gedichten voor op verschillende poŽziepodia.