Bij het maken van deze website heb ik getracht om de aangeboden informatie zo zorgvuldig mogelijk te verwoorden en te verbeelden. Ondanks dat kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie die op deze website staat. Ik ben daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
U kunt met mij in contact komen door middel van e-mail. Ik kan echter niet garanderen dat aan mij en door mij verstuurde e-mail technisch altijd volledig, juist en tijdig wordt overgebracht. Ik wijs dan ook elke aansprakelijkheid af voor mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit elektronische berichtenverkeer.
Ook kan ik niet garanderen dat mijn website vrij is van computervirussen die de werking van uw computer kunnen beïnvloeden. Op mijn website treft u verder ‘links’ aan naar andere websites die niet door mij zijn gemaakt. Ik ben op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites en ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Frans Bruijns